Geld verdienen? Volg de wetgever!


Er valt geld te verdienen door goed te kijken naar komende wet- en regelgeving, zo leerde ik in de afgelopen tijd. Kijk bijvoorbeeld naar de koersontwikkeling van tabaksproducenten. Het Amerikaanse voedsel- en medicijnenagentschap FDA kondigde aan dat het misschien veel minder nicotine per sigaret wil toestaan. Terug naar een niet-verslavend niveau.

Beleggers reageerden door massaal aandelen Altria (bekend van Philip Morris) en British American Tobacco te dumpen. Want een gebrek aan rookverslaafden zorgt vast voor minder omzet. 

Die zorgen zijn er ook in de gokindustrie in Groot-Brittannië. Koersen van Ladbrokes Coral, Paddy Power Betfair en William Hill stonden onder druk vanwege zorgen over strenger toezicht. De regering presenteert volgende maand een rapport over de gokindustrie. De verwachting is dat er strenger toezicht of regelgeving komt voor met name de gokterminals in winkels. Een superwinstgevende business die mogelijk in het geding komt. Daarnaast speelt de angst voor extra fiscale lasten een rol. Deze kunnen de winstgevendheid eveneens drukken. 

In Nederland hebben we alle begrip voor de winstgevendheid van bedrijven en activiteiten.  Wel draaien we de rollen om. In plaats van activiteiten waar je vanaf wilt financieel zwaarder te belasten, stimuleren we ze juist. Minister Kamp vertelde dat er lastenverlichting nodig is voor bedrijven die olie en gas halen uit het Noordzeegebied. Om deze activiteiten rendabel te houden heeft de Nederlandse overheid bedacht belastingvoordeel te geven. Subsidie mag het volgens minister Kamp niet genoemd worden. Wel heeft het een positief effect op de winstgevendheid van deze bedrijven. Een kans op korte termijn, maar ook een bedreiging voor de langere termijn. 

Want de fossiele brandstoffen dragen veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van deze broeikasgassen moet juist naar beneden. Om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen moeten we in Nederland in 2020 20% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.Deze week werd duidelijk dat we de uitstoot in 2016 juist toenam. Op langere termijn zal de subsidie vanuit de Nederlandse overheid dus niet houdbaar zijn. En daarmee ook de winning niet. Dit levert tegelijkertijd een nieuwe kans op vanuit regelgeving. ok hier dus kansen vanuit regelgeving. 

Denk aan de groei van duurzame energie. Volgens minister Kamp is er geen subsidie meer nodig voor windenergie. Ook is hij positief over zonne-energie. En het gaat verder. Bedrijfspanden moeten in 2023 minimaal een energielabel C hebben. Zeven jaar later moet dit een A-label zijn. Kansen dus op het gebied van renovatie. Ook op de particuliere markt. De verplichting tot het aansluiten van nieuwbouwprojecten op een gasnetwerk is komen te vervallen. Naar verwachting zijn netwerkbeheerders zoals Stedin steeds minder genegen om te investeren in deze aflopende manier van koken en verwarmen. 

Wet- en regelgeving als drijfveer voor financieel rendement dus. Uit onderzoek van de PRI (Principles for Responsible Investment) blijkt dat wet- en regelgeving op het gebied van verantwoord beleggen in de laatste drie jaar is verdubbeld. En de volgende golf staat al klaar. Genoeg kansen en bedreigingen, ook voor u. Nu alleen nog het beleggingsfonds vinden dat daar het beste op in weet te spelen. Als u zich een beetje in de materie verdiept, hoeft u hiermee niet te gokken. 

Dennis van der Putten is hoofd verantwoord beleggen bij Actiam, voorheen SNS Asset Management.

De informatie in deze column dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbod of uitnodiging om effecten te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen.