Fondshuizen niet eenduidig over doorbelasten research


Asset managers nemen uiteenlopende besluiten over het al dan niet doorbelasten van onderzoek en beleggingsadvies voor externe klanten. Partijen als Aberdeen Asset Management nemen de kosten voor eigen rekening, terwijl Amundi de kosten zal doorbelasten.
Hoofdkantoor Amundi, Parijs

De aanleiding voor de uiteenlopende keuzes zijn de bepalingen die daarover in de Europese richtlijn Mifid II staan. Deze worden per 1 januari 2018 van kracht

Doordat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van de richtlijn - namelijk of asset managers en banken wel of niet kosten voor research aan hun klanten moeten doorberekenen - geven asset managers verschillende uitleg.