Oproep: Geeft u (nog) beleggingsadvies?


Als gevolg van Mifid II wordt het geven van beleggingsadvies arbeidsintensiever. Een aantal partijen heeft daarom al te kennen gegeven te stoppen met bepaalde vormen van advies of de instapdrempel te verhogen. Wat doet u?
Oproep

Op 3 januari 2018 treedt de Europese richtlijn Mifid II in werking. Fondsnieuws wil graag weten wie er nog meer in de aanloop naar de inwerkingtreding van de EU-richtlijn gestopt is met het geven van (bepaalde vormen van) beleggingsadvies of misschien de drempel voor toegang tot de dienstverlening juist heeft verhoogd.

Hoe staat u als financiële dienstverlener hier tegenover? Geeft u of het kantoor waar u werkzaam bent nog beleggingsadvies of heeft u dit misschien überhaupt nooit gedaan. 

We verzoeken u deze enquête in te vullen. Dit kost nauwelijks tijd. Het zijn niet meer dan 5 vragen. De uitkomsten worden op geaggregeerd niveau gepubliceerd.

Dank alvast voor uw medewerking. 

Meer achtergronden op Fondsnieuws: