Toezichthouders vrezen systeemrisico's door ETF's


De wereldwijde toezichthouder Iosco gaat nader onderzoek doen naar de gevolgen van de zeer sterke groei van ETF's voor de marktsector en de systeemrisico's waarmee die groei gepaard kan gaan.
Wall Street