'Verwijder aandelen VS uit wereldwijde portefeuille'


Amerikaanse aandelen hebben een dermate sterke groei achter de rug in het afgelopen jaar, dat de verwachtingen rond rendementen voor de lange termijn er sombertjes bij liggen ten opzichte van andere beleggingscategorieën wereldwijd. 'Verwijder uw Amerikaanse aandelen uit uw wereldwijd gespreide portefeuille', is het advies.
Handelsvloer Wall Street