Triodos IM: Casestudy duurzame voedingssystemen


Een gezonde en duurzame voedingsproductie en -consumptie is een van de basisbehoeften. De huidige productie en consumptiesystemen zijn niet duurzaam. De focus ligt op een zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten. Dit leidt tot afname van bodemvruchtbaarheid, afname van biodiversiteit en overconsumptie.

De Triodos SRI-fondsen beleggen uitsluitend in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van duurzamere voedingssystemen. Bijvoorbeeld in bedrijven die biologische en gezonde voeding produceren of in duurzame visserij. Daarnaast moeten de bedrijven voldoen aan de strikte Triodos minimum criteria. De Triodos SRI-fondsen beleggen in de koplopers in duurzame voeding en landbouw, zoals Hain Celestial, Sprouts Farmers Market en Wessanen. Lees meer over deze bedrijven en onze visie op duurzame voeding in het artikel.