Assetallocatie


Van Lanschot Kempen
Ralph Wessels
Witold Bahrke
Marcelo Assalin
Hans Betlem
Hoofdeconoom Keith Wade, Schroders