Modelportefeuilles


Fondsnieuws wil systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank nader analyseren. Het doel is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de grootbanken in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

De eerste helft van 2018 was beleggingstechnisch een moeilijk halfjaar. Geen van de vier door Fondsnieuws bekeken neutrale beheerportefeuilles van ABN Amro, Rabobank, Van Lanschot en ING deden het na alle kosten beter dan de eigen benchmark.

Twee van de vier lukte het niet na kosten op een positief rendement uit te komen, terwijl het rendement van hun benchmark wel positief was. 

Rendementen veel gebruikte neutrale beheerportefeuilles met beleggingsfondsen in H1 2018

 

Rendement H1 2018 neutrale fondsen beheerportefeuille, na fondskosten

Rendement H1 2018 neutrale fondsen beheerportefeuille na fondskosten en kosten bank

Rendement gehanteerde referentie-index

Rabobank

-0,2%

-0,5%

1,4%

ABN Amro

0,0%

-0,6%

0,7%

ING

1,0%

0,6%

1,2%

Van Lanschot

1,0%

0,5%

1,0%

 

Lees het artikel: Modelportefeuilles: Rendementen grootbanken blijven achter voor de achtergronden van deze performances.

Hierbij moet uiteraard worden opgemerkt dat hier slechts naar de performance over een periode van zes maanden gekeken is, terwijl beleggen iets is voor de lange termijn.

Lees het artikel 'Beheerportefeuilles grootbanken onder de loep' voor een algemene vergelijking van deze beheerportefeuilles en de rendementen in 2017.

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan:

Hierbij moet worden opgemerkt dat de hier vergeleken beheerportefeuilles allemaal anders zijn. We hebben geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. In die zin dat we bij alle vier de banken gekeken hebben naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen dat eind 2017 circa 1,5 miljoen euro bedroeg. Verschillen blijven echter aanwezig.

Outlook op H2

Behalve terugkijken kijken we ook vooruit. Lees voor de visie van ABN Amro, ING en Van Lanschot op de tweede helft van 2018 en de daarbij behorende asset allocatie: Belegger moet rekenen op heftige volatiliteit.

De visie van Rabobank was op het moment van schrijven nog niet voor handen, maar kunt u inmiddels hier lezen: Rabobank: Vrees voor recessie voorlopig niet nodig

Bent u benieuwd naar de precieze tactische en strategische wegingen per asset class per bank kijk dan: