Modelportefeuilles


Fondsnieuws wil systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank nader analyseren. Het doel is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de grootbanken in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Om te beginnen beschrijven we in algemene zin hoe het beleggingsbeleid van de meest gebruikte fondsenportefeuille van de vier banken eruit ziet en waarin deze van elkaar verschillen. 

Lees het artikel 'Beheerportefeuilles banken onder de loep' over de algemene verschillen tussen de bekeken beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot en Rabobank.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de hier vergeleken beheerportefeuilles allemaal anders zijn. We hebben geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. In die zin dat we bij alle vier de banken gekeken hebben naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen dat eind 2017 circa 1,5 miljoen euro bedroeg. Verschillen blijven echter aanwezig.

We willen vervolgens zowel vooruitkijken als terugblikken. 

Vooruiblik

Lees voor de visie van ABN Amro, ING en Van Lanschot op de tweede helft van 2018 en de daarbij behorende asset allocatie: Belegger moet rekenen op heftige volatiliteit.

De visie van Rabobank was op het moment van schrijven nog niet voor handen, maar kunt u inmiddels hier lezen: Rabobank: Vrees voor recessie voorlopig niet nodig

Bent u benieuwd naar de precieze tactische en strategische wegingen per asset class per bank kijk dan:

 

Terugblik

Vervolgens zoomen we per bank in op de vraag hoe deze portefeuille het in 2017 gedaan heeft en wat daarvoor de verklaring is.  

Wilt u meer weten over wat precies tot het rendement van de verschillende portefeuilles heeft geleid in 2017? Lees dan: