Blog oprichting VOC Fonds (3): Too good to be true?


'Na veel bezichtigingen hebben wij besloten om - niet geheel toevallig - in de "VOC bocht" van de Herengrachtop een kantoor te huren. Een mooie omgeving met een fantastische uitstraling', vertelt Tenne Tromp van VOC Beleggen in deel drie van zijn blog over de oprichting van een nieuw beleggingsfonds.

'Onder de vlag van Stuiver Asset Management zijn wij dit jaar gestart met een nieuw beleggingsfonds, het VOC Fonds. De basis is en blijft om heel Nederland weer ondernemend te laten beleggen. Al onze kennis en research op het gebied van ondernemend beleggen delen we dan ook op onze website die in juni geheel vernieuwd zal zijn.

Inmiddels zijn er al heel veel gesprekken geweest met potentiële participanten. De strategie is hen helder, de risico's ook. Want wie wil verdubbelen moet ook durven halveren. Sommigen investeren enthousiast waar andere in vertwijfeling afwachten "too good to be true". Interessant om dit verwachtingsprobleem goed te managen...

Het belangrijkste doel

De eerste 50 participanten, dat is het belangrijkste doel. Deze les hebben wij getrokken uit de gesprekken met collega fondsen die enkele jaren geleden succesvol gestart zijn. Ons netwerk gaan wij allemaal enthousiasmeren. Wij zijn er wel van overtuigd dat dit gaat lukken. Maar voordat je "100K" naar een startend fonds overmaakt... moet er heel wat water door de Rijn.

Wij hebben in de eerste maanden geleerd dat er drie cruciale randvoorwaarden zijn om onze doelstelling te realiseren:

  • Netwerk en naamsbekendheid 
  • Vertrouwen 
  • Beleggingsstrategie 

Netwerk:

Bij de start is er nog geen informatie over het fonds te vinden op internet. De introducties en gesprekken moeten dan komen uit de "inner circle". Familie, vrienden en oud-collega's. En natuurlijk LinkedIn, een netwerk van deze tijd voor deze tijd. Vooral als mensen je boodschap interessant vinden kan je zomaar enkele tienduizenden views krijgen. Dus dit netwerk gaan wij zeker activeren. Ondertussen werken wij hard aan het vernieuwen van onze website. In juni moet deze klaar zijn. 

Vertrouwen:

Vertrouwen en reputatie is iets om te koesteren. Een groot deel van het team heeft vermogende particulieren en family offices bediend binnen de financiële sector en de private banking tak. Dit helpt enorm om in ieder geval een eerste kans te krijgen bij nieuwe participanten en investeerders clubs. Een goede en vertrouwende achtergrond is de basis van ons team en belangrijk om, samen met de participant, de eerste successen te boeken.

Beleggingsstrategie:

Wij willen Nederland weer "ondernemend" laten beleggen. Dat is onze filosofie. Na jaren van onderzoek en voortschrijdend inzicht is onze beleggingsstrategie ontwikkeld tot een niveau waarop wij ervan overtuigd zijn dat je bovengemiddeld rendement kunt behalen. Er zijn 3 basiselementen en een twist. Allereerst de overtuiging dat je het beste alleen Low Vol / Conservatives aandelen moet willen bezitten. Zie hiervoor het bekroonde onderzoek van Robeco.

Om het risico nog verder te verlagen schrijven wij call opties op de portefeuille, niet 1 op 1 op onze posities maar op de bredere markt. Met deze 2 basiselementen is het risico van de portefeuille aanzienlijk verlaagd.

Om het risico weer marktconform te maken voegen wij tenslotte alternatieve beleggingen toe waaronder hedge funds, high yield, dividenden en private equity. Allemaal in de vorm van goed verhandelbare titels. Dit is uiteindelijk een beleggingsportefeuille met het risico van de markt maar met potentieel meer rendement.

Twist

Om een en andere "ondernemend" te maken, maken wij gebruik van een dynamische hefboom. Onze twist. Scherp afgesteld met grenzen tussen 1,7 en 2,4. Wij willen de hefboom zeker niet groter laten worden dan 2,5, dat is te risicovol. Ga je hierboven dan kom je in de problemen tijdens een diepe beurscrisis zoals 2008. Wij financieren deze hefboom graag tegen zo laag mogelijke kosten. Dit kan het beste via de optiemarkt, op dit moment tegen een rente dicht bij 0 procent. Onze inschatting is dat wij met deze beleggingsmix een lange(!) termijn rendement moeten kunnen behalen van 20 tot 30 procent per jaar door de beleggingscyclus heen...

Aan het netwerk kan je werken, het vertrouwen moet je verdienen en de strategie moet zich bewijzen. Ondanks dat wij privérendementen hebben gemaakt met deze strategie over de afgelopen drie jaar (gemiddeld meer dan 30 procent) blijkt dit in de praktijk weinig overtuigende waarde te hebben. Potentiële participanten leggen de focus op ons fondsrendement. En dit rendement is goed maar nog erg kort (vier maanden).

Wij gaan ons elke maand weer bewijzen om te laten zien dat wij, juist op de langere termijn, doen wat wij zeggen. "Too good to be true"......? Nee, wij gaan leveren. Eind april staat het fonds, na kosten, op 16 procent.'

Deze blog wordt op persoonlijke titel geschreven door Tenne Tromp, verantwoordelijk voor Marketing, Sales en Communicatie bij VOCBeleggen.nl. Hij beschrijft de oprichting van het nieuwe beleggingsfonds VOC Fonds.