FN Marktrapporten: Waarom werkt Phillips-curve niet?


Niet de vraag óf de Phillips-curve zijn werking begint te verliezen, maar de vraag waarom dat zo is, is de echte vraag volgens Deutsche Asset Management. De curve die uitgaat van een stabiele, inverse relatie tussen inflatie en werkloosheid vormde, lijkt geen leidraad meer te kunnen vormen voor centrale bankiers.

Waarom Phillips-curve zijn werking begint te verliezen? wellicht is dat te wijten aan de opkomst van low wage economie die door Obama economische beleidsmakers als een remedie tegen recessie in de beginjaren van zijn presidentschap werd geïntroduceerd, met andere woorden de besteedbare inkomen per hoofd van bevolking in Europa en VS althans, is na de uitbanning van de recessie 2008-2009 nauwelijks toegenomen.
hosseiniank@yah...