'Mifid II bedreiging voor execution only platforms'


Het schriftelijke antwoord dat de Esma deze maand op het spervuur van vragen heeft gegeven, stelt veel stakeholders relatief gerust. Dat geldt bij voorbeeld voor Philip Warland, de lobbyist die namens Fidelity het dossier volgt.
Brussel

Was tot dusver het conceptuele raamwerk van Mifid II voor partijen als Fidelity vaag, de jongste antwoorden van Esma bieden meer duidelijkheid, zegt Warland. Dat geldt bij voorbeeld voor de eisen die gesteld worden aan de informatie die asset managers over hun producten moeten geven. Aanvankelijk werd gevreesd voor keten-aansprakelijkheid, maar nu lijken fondshuizen met hun KID-document bij een fonds te kunnen volstaan.